Ana sayfa » Test » Bu Test Nasıl Bir Düşünce Yapısına Sahip Olduğunuzu Söylüyor

Bu Test Nasıl Bir Düşünce Yapısına Sahip Olduğunuzu Söylüyor

Bilim adamları, düşünce tarzımızın ait olduğumuz kültüre bağlı olduğuna inanıyor.

Onlara göre düşünce tarzınızı biliyorsanız, bu sizin dünyayı daha iyi anlamanıza ve daha etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Dünyanın Doğu ve Batı şeklinde coğrafi olarak ikiye ayrılması ve bu ayrımın kesin sınırlarının olmaması nedeniyle,  hiç kimse Doğu ya da Batı insanı olup olmadığını kesin olarak söyleyemez.

Burada sizin nasıl düşündüğünüzü belirlemenize yardımcı olacak basit bir test sunacağız. Ancak bunun öncesinde Doğu ve Batı düşünce tarzları arasındaki farkı açıklamak istiyoruz.

Doğu Ve Batı Düşünce Tarzları Arasındaki Farklar

Analitik psikolojinin Sigmund Freud ve Alfred Adler ile beraber üç büyük kurucusundan biri olan Carl Jung da dâhil olmak üzere birçok mental uzman Doğu ve Batı düşünce tarzları arasındaki farkla ilgilenmiştir.

Carl Jung yaptığı çalışmalarda Doğu kültürünün içe dönük, Batı kültürünün ise dışa dönük olduğu sonucuna varmıştır.

Batı düşüncesinde bir kişi için fikirler ve bireycilik en önemli olgulardır. Refah seviyesi, gençlere saygı ve kişisel zafer arzusu da bu kültürde önem verilen diğer olgulardır.

Doğulu bir insan için dünya düzenle eş anlamlıdır. Asyalılar kendilerini dünyaya uymak için değiştirirken Batılılar dünyayı kontrol etmek için dünyayı değiştirmek isterler. Zaten teknolojik gelişmelerin nedeni de bu değiştirme arzusudur.

Doğu uygarlığının ana değerleri; yaşlılara saygı, uyum ve tevazudur. Asyalılar, bireycilik yerine doğada ve dünyada kendilerine biçilen rolü kabul ettikleri için kolektivizmi seçerler. Batılılar ise bu düşüncenin aksine bireyciliği önemser.

Amerikalı sosyal psikolji profesörü Richard E. Nisbett, Doğu ve Batı düşünce tarzları arasındaki farkı belirlemek için bir çalışma yapmıştır.

Deneylerinden birinde, Amerikalı ve Çinli öğrencilere aynı resmi göstermiş ve daha sonra öğrencilerin göz hareketlerini izlemiştir.

Çinli öğrenciler arka plana daha fazla odaklanırken Amerikalı öğrenciler Çinli öğrencilerin aksine nesnenin kendisine odaklanmıştır.

Nispett yaptığı diğer gözlemlerde Çinli(Doğulu) öğrencilerin yaratıcılığa daha eğilimli olduklarını Amerikalı(Batılı) öğrencilerin ise analizde daha iyi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Siz de hangi düşünce tarzına sahip olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki soruyu cevaplayın.

SORU: Tuhaf Olan Hangisi? Panda mı? Havuç mu?

CEVAP

Havuç: Cevabınız havuç ise Batı düşünce tarzına sahipsiniz. İsimler bu kültürde gerçekten çok önemlidir bu yüzden muhtemelen tavşanın ve pandanın hayvan oldukları ve birbiriyle bağlantılı oldukları sonucuna vardınız. Bu seçimde isimler ve türler üzerinden sınıflandırma yapılmıştır.

Panda: Doğuda ise eylemler daha önemlidir. Bu nedenle Doğu tipi düşünceye sahip bir kişi öncelikle tavşan ve havuç arasında bir bağlantı bulacaktır.

Çünkü tavşan ve havuç ayrılmaz bir bütündür. Pandaların yiyeceği bambudur ve yemek yeme eylemi üzerinden havuç ve tavşan ilişkilendirilmiştir.

Bu, düşünce türünü tanımlamaya yardımcı olan klasik bir üçlü kişilik testidir.

Bu konuda ne yapmalısın?

Richard Nisbett’e göre 21. yüzyılda daha başarılı olacak insanlar, her iki kültürden de en iyi yönleri alabilen insanlardır ve bu konudaki önerileri şu şekildedir:

Düşünce tarzınız ağırlıklı olarak Doğuysa, analitik becerilerinizi geliştirmelisiniz. Satranç veya bulmaca bu konuda gerçekten yararlı olabilir. Analitik beceriler; yapılacaklar listesi, finansal tablolar ve öncelikli listeler vasıtasıyla da geliştirilebilir.

Batılı düşünce tarzına sahip olanlar ise yaratıcı becerilerini geliştirmek için çalışmalıdır. Daha fazla kurgu roman okumalı, yeni şeyler öğrenmeli ve kutu oyunları oynamalıdır.

Bilim adamları çevrenizdeki yeşil ve mavi renklerin yanı sıra sessizliğin de yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Son olarak test sonuçlarınızı kabul ediyorsanız? Yorum yaparak bize belirtmeyi unutmayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir