Ana sayfa » Kimya » Lityum Florür Nedir ve Lif Bileşiğinin Tehlikeleri Nelerdir? Kullanım Alanları

Lityum Florür Nedir ve Lif Bileşiğinin Tehlikeleri Nelerdir? Kullanım Alanları

Lityum Florür formülü LİF olan inorganik yapıda bir bileşiktir. Standart kristal boyutlarında renksiz bir katı olan LİF bileşiği kristal boyutunun azaltılmasıyla beyaz bir renge bürünür.

Acı bir tada sahip olan LİF, kokusuzdur. Genellikle ergimiş tuzlarda kullanılır. Lityum florür bileşiğinin en önemli özelliği doğal olarak oluşmasıdır.

Lityum Florür Elektron Yapısı

Lityum ve Flor elementlerinin aralarında iyonik bağ yapmasıyla LİF bileşiği oluşur. Lityum elementinin dış yörüngesinde elektron bulunur.

Bu durum iyonizasyon enerjisinin düşük olmasına yol açar. Son yörüngesinde yer alan elektronu gevşek bir şekilde çekirdeğe bağlıdır.

Lityum florür bileşeninin formulü

Lityum Florür Nedir

Flor elementinin ise dış yörüngesinde 7 elektron bulunur. Soygaz haline geçmek isteyen Lityum ve Flor elementleri aralarında bağ yaparak LİF bileşiğini oluşturur.

Kaynama noktasının 1673 derece olması yüksek sıcaklık şartlarında hal değiştirebileceği anlamına gelir. Ayrıca ayrışmaya başladığında etrafa zehirli Flor dumanı yayması tehlikeli bir bileşik olduğunu kanıtlar.

LİF asitlerin içinde çözünme özelliğine sahiptir. Ancak suda az bir miktarda çözünür. Alkol ile temizlenebilir. LİF bileşiğinin bağ derecesi ve açısı dipol momenti açısından uygundur.

Lityum Florür Nedir? Kullanım Alanları

En kıymetli kararlı bileşiklerden birisi olan LİF, infrared spektrometelerin de kullanılır. Yaygın olarak kullanılan kızıl ötesi malzemeler arasında kırılma endeksine sahip en düşük bileşiktir. Ayrıca en yüksek ultraviyole iletimine sahiptir.

Camlar ve sırlar gibi seramik üretiminde yaygın olarak LİF bileşiği kullanılır. Seramik sektöründe kullanılmasının en önemli sebebi yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmasıdır.

Lehimleme ve kaynaklama sektöründe de tercih edilir. Isıyı emen malzemelerin yapımı, X-Ray cihazlarının parçaları ve UV ileten malzemelerin oluşturulmasında kullanılır.

Bazı tip dozimetrelerde ve HF’de flor kullanılarak soy metallerin oda sıcaklığı ortamında oksitlenmesinde de LİF tercih edilir.

LİF bileşiği kızılötesi teknolojilerinin bir unsurudur. Kızılötesinin dalga boyunun oluşturulması ve kullanılmasında büyük bir yarar sağlar. Bu yüzden LİF bileşiği oldukça kıymetlidir.

Kızılötesiyle çalışan sistemlerin temelinde LİF bileşiği vardır. Dalga boyunun oluşturulma adımları ve kızılötesi görüntüleme işlemlerinde yer alır.  Kızıl ötesi dalga boyları yakın, orta ve uzak olarak üçe ayrılır.

Spektrometre bileşiklerin dipol momentlerini baz alarak dalga boylarında değişiklik gösterebilir. Bu değişiklik titreşim unsuruna da bağlıdır.

Biraz öncede bahsedildiği gibi LİF bileşiği dipol momenti bakımından oldukça elverişlidir.

Lityum Florür Uygulamaları

  • Flor elementi, potasyum bifluoritin elektroliz edilmesiyle üretilir. Bu elektrolize bir kısım LİF katıldığında karbon elektrotların Li-C-F ara yüzünün oluşmasını kolaylaştırır. Bu durum daha verimli çalışmasını sağlar.
  • LİF bileşiğinin geniş bir bant aralığı vardır. Bu sebeple kristaller kısa UV dalga boylarına karşı diğer maddelerden daha saydamdır.  Bundan dolayı UV optiği kullanımlarında sıklıkla tercih edilirler.
  • Termolüminesan tip dozimetrelerde beta parçacıkları, gama ışınları ve nötronlar kullanarak iyonlaştırıcı radyasyonu kaydetmek içinde kullanılırlar.
  •  LİF bileşiği %96 oranında zenginleştirilerek nanopudra haline getirilir. Bu haliyle yarı iletken nötron detektörler tarafından reaktif dolgu maddesi olarak kullanılır.
  • Lityum florürün izotopu lityum-7’de yüksek derecede zenginleştirildiğinde flor nükleer reaktörlerinde kullanılan tuz karışımının temel bileşeni haline gelir. Lityum florürün kimyasal olarak son derece kararlı bir yapıda olması en iyi nötron özelliklerine sahip kombinasyonların oluşmasında etkili olur.
  • LİF genellikle ışık yayan diyotlarda elektron enjeksiyonunun arttırılması amacıyla tercih edilir. Eşleşme katmanı olarak kullanılan LİF tabakasının kalınlığı 1nm’dir.
  • Oldukça nadir bulunan LİF bileşiğinin bir diğer adı mineral griseittir. Doğal olarak meydana gelmesi kıymetini bir kat daha arttırır.

LİF Bileşiğinin Tehlikeleri

LİF bileşiğine doğrudan temas edildiği takdirde ciddi cilt tahrişlerine sebep olabilir.

Aynı şekilde direk olarak havayla birlikte maruz kalmak solunum yolunda ciddi hasarlara neden olur.

Mutlaka koruyucu giysi ve yüz, göz , solunum koruyucu ekipmanlar takılarak araştırılma yapılmalıdır.

Yutulması halinde zehirli bir bileşik olduğu için iç organlara zarar verir.

Doğrudan temas halinde göz tahrişine neden olabilir.

Bileşik güvenlikli depolama alanlarında bulundurulmalıdır. Çalışan personeller protokollere mutlaka uymalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir